Om Fimex

KVALITETSLEVERANDØREN AV VERKTØY OG UTSTYR FOR FRUKT OG BÆRDYRKING FINNER DU PÅ GVARV.

Frukthovedstaden

Gvarv er et tettsted i Midt-Telemark kommune. Som tettsted i ett av Norges største fruktdistrikt er Gvarv en selverklært frukthovedstad i Norge.

Gvarv er åstedet for den nasjonale Eplefesten og mye av næringslivet i bygda er bygd opp rundt gullet som henger på trærne. Hvert tredje eple som blir spist i Norge er produsert i Midt-Telemark kommune og verdiskapningen i form av foredlede produkter av frukt og bær er viktige inntektskilder for mange i kommunen.

Frukthovedstaden

Gvarv er et tettsted i Midt-Telemark kommune. Som tettsted i ett av Norges største fruktdistrikt er Gvarv en selverklært frukthovedstad i Norge.

Gvarv er åstedet for den nasjonale Eplefesten og mye av næringslivet i bygda er bygd opp rundt gullet som henger på trærne. Hvert tredje eple som blir spist i Norge er produsert i Midt-Telemark kommune og verdiskapningen i form av foredlede produkter av frukt og bær er viktige inntektskilder for mange i kommunen.

Varesortimentet hos Fimex

Fimex AS har som målsetting å sitte med de varene og tjenestene som er nødvendige for å bygge opp og drive en frukt- og bærhage. Vi har et bredt spekter av innsatsmidler til drift og har på lager maskiner og redskap som er viktige for produsentene. Vi forsøker å ha de reservedelene som til enhver tid er nødvendige for å opprettholde en kontinuerlig drift på de forskjellige gårdsbrukene.

Bedriftsprofil

Produksjon av epler har gjennomgått en stor utvikling gjennom de siste 40 årene. Den største utviklingen på 80-tallet da slank spindel ble introdusert som dyrkingsmetode.

Det var en stor overgang fra datidens omfangsrike kronetrær til et tre som hadde en senterstamme og produksjonsgrener ut fra denne. Videre utvikling av denne plantemetoden har gjort at antall tre pr. daa har økt fra ca. 70 trær pr. daa til ca. 300 trær pr. daa.
Denne utviklingen gjør at vi i Fimex As hele tiden må omstille oss i forhold til den retningen produksjonen velger å gå og sørge for at de innsatsmidlene som er nødvendige er til stede.

Fimex AS har tette bånd til et innovativt dyrkingsmiljø i bygda og nyter godt av den kunnskapen vi selv har bygd opp og de erfaringene som bygda sine produsenter deler med oss. Fimex er et dynamisk selskap som ønsker å vær med på utviklingen av alle næringer inne landbruk.
Vi har i den forbindelse knyttet til oss de beste leverandørene fra 12 forskjellige land. Og vi har til dags dato lykkes med å være leveringsdyktige gjennom hele sesongen. Vi hos Fimex as er stolte av våre kvalitetsvalg både på utstyr til etablering og maskiner og utstyr til drift av frukt- og bærhagen, samt at kundeoppfølging og service er selvsagt.

ET BREDT UTVALG AV MASKINER, VERKTØY OG UTSTYR TIL ETABLERING OG DRIFT.

Spesialist på utstyr til frukt og bærdyrkere