Maskiner

ALT DU TRENGER FOR Å ETABLERE, UTVIKLE OG DRIFTE EN FRUKTHAGE.

Frumaco 105CF

Å høste epler, pærer, plommer, moreller, eller jordbær er ikke for amatører. Det krever kjennskap til frukten og det krever kunnskap om konsekvensene dersom jobben ikke utføres best mulig.
Mye kan ødelegges på kort tid og det er dårlig økonomi i å betale lønn til arbeidere som ødelegger de eplene som igjen skal sørge for penger på konto. Derfor er det viktig med riktig og god opplæring og ikke minst godt og driftssikkert utstyr.

Fimex AS har vært i førersetet nasjonalt i å bringe ny høsteteknologi til landet. Vi solgte den første høstemaskinen til en fruktdyrker i 2016. VI har opparbeidet stor kompetanse på området og det er nå i ferd med å bli et miljø i Norge bestående av produsenter som har investert i en maskin som benyttes til høsting av epler.

Dette er ingen enkel løsning for å komme seg gjennom en hektisk høstsesong, men en helt ny og innovativ måte å gjøre innhøstingsarbeidet mer rasjonelt i forhold til hvordan arbeidet i stor grad utføres i dag. Innsparing i forhold til tid, trykkskader og timer på traktor er svært merkbare og den økonomiske gevinsten strekker seg lengre enn kun innhøsting. Maskinen brukes også som en plattform til arbeid som tyning, beskjæring og etablering av oppstøtting.

ET BREDT UTVALG AV MASKINER, VERKTØY OG UTSTYR

Spesialist på utstyr til frukt og bærdyrkere