Fimex AS

ALT DU TRENGER FOR Å ETABLERE, UTVIKLE OG DRIVE EN FRUKT- OG BÆRHAGE.

Velkommen til Fimex

Fimex et selskap som har spesialisert seg på maskiner, verktøy og utstyr til frukt og bær dyrkere i Norge. Vi holder til i Gvarv sentrum og bygger på generasjoner av fruktdyrkeres erfaringer og kunnskaper innen det store feltet frukt og bærdyrking representerer. Vi velger derfor våre samarbeidspartnere ut ifra deres erfaringer og evne til å være innovative for å gi våre kunder de rette produktene av høy kvalitet og til fornuftige priser. Vi er et av Norges mest spesialiserte firma inn leveranser av utstyr til denne bransjen.

Fimex butikk på Gvarv

Avtalen med Kramp gir oss tilgang på et svært stort utvalg av deler og utstyr til landbruket.
Kramp sine varer er av høy kvalitet og vil for mange bønder være det riktigste valget i forhold
til slitedeler og annet nødvendig utstyr.

Fimex butikk på Gvarv

Avtalen med Kramp gir oss tilgang på et svært stort utvalg av deler og utstyr til landbruket.
Kramp sine varer er av høy kvalitet og vil for mange bønder være det riktigste valget i forhold til slitedeler og annet nødvendig utstyr.

Velkommen til Fimex

Fimex et selskap som har spesialisert seg på maskiner, verktøy og utstyr til frukt og bær dyrkere i Norge. Vi holder til i Gvarv sentrum og bygger på generasjoner av fruktdyrkeres erfaringer og kunnskaper innen det store feltet frukt og bærdyrking representerer. Vi velger derfor våre samarbeidspartnere ut ifra deres erfaringer og evne til å være innovative for å gi våre kunder de rette produktene av høy kvalitet og til fornuftige priser. Vi er et av Norges mest spesialiserte firma inn leveranser av utstyr til denne bransjen.

Fimex butikk - Gvarv

Avtalen med Kramp gir oss tilgang på et svært stort utvalg av deler og utstyr til landbruket.
Kramp sine varer er av høy kvalitet og vil for mange bønder være det riktigste valget i forhold til slitedeler og annet nødvendig utstyr.

Noen av våre leverandører

ET BREDT UTVALG AV MASKINER, VERKTØY OG UTSTYR TIL ETABLERING OG DRIFT.

Spesialist på utstyr til frukt og bær dyrkere